Onderwijs

Hieronder kunnen de onderwijs opnamen 201 t/m 250 worden beluisterd. Voor meer audiobestanden verwijzen we graag naar het einde van deze pagina.


201: Meer groei door gebedsverhoringen


202: Komen tot Jezus uit nieuwsgierigheid of uit behoefte


203: Eén ding doe ik


204: Het verloren schaap


205: Gods kracht in onze zwakheid!


206: Vreugde in plaats van rouw


207: Jezus, de overwinnaar gevangen


208: Grote verantwoording van de gemeente


209: Zie op Jezus en tel uw dagen


210: Echte en valse profeten


211: Waar bevrijding in de Bijbel


212: U wordt uitgenodigd (gebed van overgave)


213: Durven wij uit genade te leven?


214: Het gebed


215: Glorieuze opstanding van Jezus


216: Vrucht dragen vanuit de vervulling in Christus


217-1: Wat is uw enige troost in leven en sterven?, deel 1


217-2: Wat is uw enige troost in leven en sterven?, deel 2


218: De openbaring van Jezus Christus aan de gemeente


219: Strijd in ons gedachtenleven


220: De kruisiging van Jezus voor u


221: Wonderen tegenover twijfel


222: God loven en danken geeft ruimte


223: Het mosterdzaad geloof


224: Wat is uw troost (wedergeboren worden)?


225: Hij heeft op God vertrouwd


226: Zoals de Vader mij zond, zend Ik u


227: Hebt u Jezus echt lief?


228: Er is redding voor u


229: Waarom, hoe en wanneer bevrijding


230: Ons geloof overwint de wereld


231: Voorbede door een rechtvaardige


232: De weg naar het beloofde land (Abraham)


233: De opdracht van God uitvoeren


234: Ik geef u de sleutels van het Koninkrijk


235: Een allround discipel van Jezus zijn


236: Mag Jezus uw huis hebben?


237: Opwekking onder kinderen van God


238: De zorg van God (prediking van Jezus, pijnlijk)


239: Spreek het woord van God zuiver


240: Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens


241: Afwijken van de eenvoud van Christus


242: Voorgangers/ouders: maak uw leven, gezin, gemeente in orde


243: Gemeente zoeken? Eerst checken!


244: De wedloop met volharding lopen!


245: Het geheim van de kracht van Johannes de Doper


246: Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden


247: Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig


248: Een vroom gebed of een echt gebed


249: Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft!


250: De dood vereeuwigt het karakter


Klik op een paginanummer hieronder om meer audiobestanden te beluisteren.