Onderwijs

Hieronder kunnen alle onderwijs opnamen worden beluisterd.

Het laden van de opnamen kan even duren. Bij het openen van deze pagina kun je daarom het beste circa 10 seconden wachten met naar beneden scrollen. Dan zal de pagina alle opnamen inladen.


1-1: Afwijzing, deel 1


1-2: Afwijzing, deel 2


2: Een dominee wilde abortus


3-1: Alternatieve geneeswijzen, deel 1


3-2: Alternatieve geneeswijzen, deel 2


4: Alternatieve invloeden in uw leven


5: Beïnvloeding door het rijk der duisternis


6: Belangrijke principes van genezing


7: Bevrijding


8: Bevrijding door de kracht van het kruis


9: Bevrijding van verkeerde traditie


11: Bidden en vasten


12: Bijbelse genezing Oude Testament


13: De doop


14: De goede Herder


15: De haat van de wereld


16: De Here Jezus wil u genezen


17: De lamp van het lichaam


18: De opname van de gemeente


19: De opstanding en opname


20: De overspelige vrouw


21: De rijke jongeling


22: De uitverkiezing


23: Bevrijdingspastoraat 2019


24: De weg naar een succesvol zakenleven


25: Zegen en vloek ook over u, uw dorp/stad of familie?


26: Door wedergeboorte naar de vrijheid (gebed van overgave)


27: Een degelijke huisvrouw


28: Eenheid, begin van opwekking


29: Een jongen bevrijd van onreine geesten


30: Daden van God, merkbaar


31-1: Gaven van de Heilige Geest, deel 1


31-2: Gaven van de Heilige Geest, deel 2


31-3: Gaven van de Heilige Geest, deel 3


32: Geestelijke wereld (gebed van overgave)


33: Gered, verzegeld, gedoopt tot vruchtdragers


34: Gevaren van alternatieve geneeswijzen


35: God is een heilig God!


36: God maakt alles nieuw (gebed van overgave)


37: Het bloed dat spreekt


38: Het einde van de wereld


39: Het leven na dit leven: de hemel


40: Het leven na dit leven: de hel


41: Het leven uit Jezus voor u beschikbaar (gebed van overgave)


42: Gevaarlijke muziek


43: Invloeden van het voorgeslacht (gebed van overgave en het belijden van de zonde van de voorouders)


44: Kan een kind van God verloren gaan? (gebed van overgave, verdere overgave)


45: Kent u de waarheid? (gebed van overgave)


46: Kinderen van het licht worden (gebed van overgave)


47: Bevrijdingspastoraat 2019


48: Manipulatie in de gemeente


49: Nehemia; strijd in deze tijd


50: Nieuw leven in de Here Jezus


51-1: Oordelen, deel 1


51-2: Oordelen, deel 2


51-3: Oordelen, deel 3


52: Oorzaken en genezing van depressies


53: Principes van bevrijding


54: Principes van genezing in het Oude Testament


55: Schaam je niet!


56: Uw toekomstige bestemming


57: Vrijheid en hoop door Jezus (gebed van overgave)


58: Waarom toch nog gebonden? (gebed van overgave)


59: Wedergeboren worden


60: Wie gaat naar de hemel? (gebed van overgave)


61: Zonder bekering geen genezing


62-1: Invloeden uit het voorgeslacht, deel 1


62-2: Invloeden uit het voorgeslacht, deel 2 (gebed tegen de invloeden van voorgeslacht)


63: Geloof (gebed van overgave)


64: Het lijden van een christen (Heilig Avondmaal)


65: In Zijn voetsporen


66: Vallen in de Geest


67: Wachten op gebedsverhoring (gebed van overgave)


68: Belemmeringen voor een overwinnend leven, deel 1 (roddel niet)


69: Belemmeringen voor een overwinnend leven, deel 2


70: De opstanding (de terugkeer van Jezus)


71: Toewijding geeft overwinning, deel 1 (gebed van overgave)


72: Toewijding geeft overwinning, deel 2 (doopdienst)


73: Het Evangelie voor Israëlieten


74: Het huwelijksleven


75: Trouwen, scheiden, hertrouwen


76: De weg van Maria met God


77: Door genade naar de hemel


78: Een bericht voor arme en rijke miljonairs (gebed van overgave)


79: Een aanval via een storm


80: Wat is: ‘Ik heb er geloof voor’?


81: Rafaël, 15 jaar, zag boze geesten (gebed van overgave)


82: De toekomst van de wereld


83: Bevrijding voor kinderen (en volwassenen)


84: Help, mijn man pleegt overspel


85: Glaasje draaien, ook in uw stad of dorp?


86: Het woord van God geneest


87: De weg naar een roeping van God


88: Plaats van de man en vrouw in het huwelijk


89: Eigen wegen: gevolgen, vergeving


90: Kinderen van God: de zonde zal over u niet heersen


91: Geloof vóór en na de genezing


92: Als ik zwak ben, ben ik machtig!


93: De liefde van de Here Jezus


94: Een werk of kerk gestart zonder roeping verdwijnt snel


95-1: Het heil is uit de Joden, deel 1


95-2: Het heil is uit de Joden, deel 2


96: Kenmerken van een echte discipel van Jezus


97: Geestelijke wortels van ziekte


98: Waardoor wordt mijn gebed niet verhoord?


99: De zaak en het huwelijk gaan voor Jezus?


100: Geld genoeg, en nu genieten?


101: Overwinningsleven!


102: Het koninkrijk van God komt spoedig!


103: De woorden van Jezus


104: Geen licht? Dat u betrouwe op de naam des Heere (gebed van overgave)


105: U gaat naar uw eeuwig huis (gebed van overgave)


106: Jezus ontmaskert schijngodsdienst


107: Jongeren spreken zich uit (gebed van overgave)


108-1: Seminar: geestelijke wortels van ziekte, deel 1


108-2: Seminar: geestelijke wortels van ziekte, deel 2


109: Zie op Jezus, het Lam van God


110: Als een graankorrel sterven brengt eeuwige vrucht (gebed van overgave)


111: Het koninkrijk van God of van satan


112: Blokkades voor gebedsverhoring/genezing


113: Het hemels vaderland


114: Weet u of u wedergeboren bent (gebed van overgave)?


115: Ziekten met een geestelijke oorzaak


116: Weest niet bezorgd


117: Op de grens van ons leven


118: De kracht van het gebed in de gemeente


119: Het geheim van God: Christus


120: Wedergeboren heidenen en Joden één in Christus


121: Onbewust ingang geven aan de duivel


122: Jezus’ sterven gaf u het leven!


123: Jezus weet wat u opgegeven hebt


124: De Weg naar het echte leven


125: Pas op dat niemand u verleidt


126: Wat moet ik doen om gered te worden (gebed van overgave)?


127: Lijden voor de Here Jezus


128: Waarom ben jij zo bang?


129: Hoe meer u opgeeft, hoe minder pijn!


130: Onechte discipelen vallen af


131: Goeden en slechten mogen komen


132-1: Een moeder weet wat haar dochter mankeert, deel 1


132-2: Een moeder weet wat haar dochter mankeert, deel 2


133: In Jezus is er geen dood maar leven (gebed van overgave)!


134: Wandelen door de Geest


135: Tot aanstoot zijn of aanstoot geven


136: Arme en rijke discipelen


137: Rijkdom – waardevast?


138: Israël als waarschuwend voorbeeld (gebed van overgave)


139: Hoe reageren wij op genezing?


140: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien


141: De echte betekenis van de mis


142: Alles loslaten om Hem te kennen


143: Lichamelijke ziekten door trauma’s


144: Wat is bekeren en wat is dopen (gebed van overgave)?


145: Dwaalleraars


146: Openbaring


147: Jezus spreekt over Zichzelf


148: Wat is bloedschuld?


149: Afwijzing voor Jefta en David: de Heere Jezus ook voor u


150: Geef ons meer geloof


151: Jezus veracht, verlaten, genoemd: misdadiger


152: Komt tot Hem (afwijzing)


153: Geneest Jezus nu ook?


154: God is een verterend vuur, u ten goede


155: Getuigenissen van echt herstel na tegenslag


156: In de Here Jezus is het leven


157: Hij moet groter en ik moet kleiner worden


158: Hoe weet ik of ik de Heilige Geest heb?


159: Mijn rug heb ik gegeven voor wie mij sloegen


160: Strijdt de goede strijd van het geloof


161: Uit geloof leven


162: Richt uw blik op Jezus


163: Draagt het gezaaide in u vrucht?


164: Vrees niet, geloof alleen (gebed voor verdere overgave)


165: Heerlijk vrij zijn!


166: Wat wilt u dat Jezus voor u doet?


167: Wonderen en tekenen achterna lopen


168: Het merkteken van de antichrist


169: Jezus’ hemelvaart en onze hemelvaart


170: Door overgave en vertrouwen: genezing


171: Vergiffenis


172: Durf jij jouw leven los te laten (gebed van overgave)?


173: De sabbat heiligen, voor wie?


174: Hoe kan ik de wil van God verstaan?


175: Jezus zegt: van nu aan… (gebed van overgave)


176: Weest standvastig en volhardend


177: De doorsnee gelovige zonder kracht


178: Bezorgdheid? Zie op de Here Jezus


179: Onbekendheid over bevrijding


180: De hemelse liefde van God in ons


181: God kennen is Zijn almacht ervaren


182: Eeuwig geliefd zijn door de Here Jezus


183: Profetie over de komst van de Messias


184: De weg naar een diepe omgang met de Here Jezus


185: De gaven en bedieningen van de Heilige Geest


186: Te zware preek van Jezus


187: De vrucht van de Geest


188: De geestelijke strijd strijden


190: God zendt Zijn arbeiders uit voor u! (gebed van overgave)


191: Het evangelie maakt vrij van de wet


192: Hij die ons leven is


193: Alles verlaten om Jezus wil


194: God is soeverein in ons leven


195: Huwelijksprincipes en genezing


196: Jezus, God zelf geboren uit een maagd


197: Geen zegen op het gaan van eigen wegen


198: Zie op de Heere Jezus in de strijd!


199: Door de goede keuze naar de hemel (gebed van overgave)


200: Zien in de Geest


201: Meer groei door gebedsverhoringen


202: Komen tot Jezus uit nieuwsgierigheid of uit behoefte (gebed van overgave)


203: Eén ding doe ik


204: Het verloren schaap (gebed van overgave)


205: Gods kracht in onze zwakheid!


206: Vreugde in plaats van rouw (gebed van overgave)


207: Jezus, de overwinnaar gevangen


208: Grote verantwoording van de gemeente


209: Zie op Jezus en tel uw dagen


210: Echte en valse profeten


211: Waar bevrijding in de Bijbel (gebed van overgave)


212: U wordt uitgenodigd (gebed van overgave)


213: Durven wij uit genade te leven?


214: Het gebed


215: Glorieuze opstanding van Jezus


216: Vrucht dragen vanuit de vervulling in Christus


217-1: Wat is uw enige troost in leven en sterven?, deel 1


217-2: Wat is uw enige troost in leven en sterven?, deel 2


218: De openbaring van Jezus Christus aan de gemeente


219: Strijd in ons gedachtenleven


220: De kruisiging van Jezus voor u


221: Wonderen tegenover twijfel


222: God loven en danken geeft ruimte


223: Het mosterdzaad geloof


224: Wat is uw troost (wedergeboren worden)?


225: Hij heeft op God vertrouwd


226: Zoals de Vader mij zond, zend Ik u


227: Hebt u Jezus echt lief?


228: Er is redding voor u (kind van God worden door heiliging)


229: Waarom, hoe en wanneer bevrijding


230: Ons geloof overwint de wereld (uitleg wedergeboren)


231: Voorbede door een rechtvaardige


232: De weg naar het beloofde land (Abraham)


233: De opdracht van God uitvoeren


234: Ik geef u de sleutels van het Koninkrijk


235: Een allround discipel van Jezus zijn


236: Mag Jezus uw huis hebben?


237: Opwekking onder kinderen van God


238: De zorg van God (prediking van Jezus, pijnlijk)


239: Spreek het woord van God zuiver


240: Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens


241: Afwijken van de eenvoud van Christus


242: Voorgangers/ouders: maak uw leven, gezin, gemeente in orde


243: Gemeente zoeken? Eerst checken!


244: De wedloop met volharding lopen!


245: Het geheim van de kracht van Johannes de Doper


246: Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden


247: Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig


248: Een vroom gebed of een echt gebed


249: Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft!


250: De dood vereeuwigt het karakter


251: Bent u een geestelijk strijder?


252: Met Christus ben ik gekruisigd


253: Het geheim van onverhoorde gebeden (hoogmoed)


254: Jezus en jouw leven (keuze maken tussen hemel of hel) – gebed van overgave


255: Bij ziekte de ouderlingen roepen!


256: Onzuivere herders werden zichzelf


257: Een echt woord van God krijgen


258: De wonderlijke weg van een zendeling


259: Het evangelie van het koninkrijk van God


260: Verkondig het koninkrijk van God!


261: Wees niet bang voor mensen


262: Vertrouw Jezus en weest niet bang


263-1: Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost wordt, deel A


263-2: Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost wordt, deel B


264: Een liefdevolle voorbidder: Jezus


265: Moeilijke tijden door dwaalleren


266: Gevaar voor hoogmoed na genezing


267: Het Brood uit de hemel: Jezus


268: Bij strijd om gebedsverhoring staat Gods leger op!


269: De onbegrepen gebedsstrijd van de Here Jezus


270: Kom, koop en eet, koop zonder geld


271: Wonderen maken zichtbaar wie Jezus is


272: Getuigenissen van de zichtbare Jezus


273: De genezing van Naäman


274: Principes rond het lijden van de Here Jezus


275: Van moordenaar tot volgeling van Jezus (gebed van overgave)


276: De kracht van het gebed in het lijden van Jezus


277: De krachteloosheid in en de kracht van het gebed


278: Afgedwaalden brengt Jezus thuis


279: Sta in de gave die God u geeft, vrees niet


280: Een kijk in de geestelijke wereld (gebed van overgave)


281: Vasten en bidden


282: Biddend verootmoedigen opent de hemel


283: Geestelijk vastzitten aan onreine geesten: er is hulp! (gebed van overgave)


284: Bent u klaar voor het feest?


285: Door geloof de heerlijkheid van God zien


286: Wie op Hem zijn geloof bouwt, wordt niet beschaamd


287: Wat moet ik doen om zalig te worden?


288: Gelovig zijn en ook gered? Vele moderne ‘christenen’ op weg naar de hemel komen er niet in.


289: Ongehoorzaamheid ten goede gekeerd


290: De verlamde dubbel genezen (gebed van overgave)


291: In Hem blijven geeft een gebed in geloof


292: Wat geloof jij van de Heilige Geest?


293: De geestelijke strijd leren


294: En u, wie zegt u dat Ik ben?


295: Het avondmaal


296: Bij berouw, bekering en gebed, verlost en geneest God


297: Een nieuwe levensstijl door genade


298: De Koning staat op


299: Geloofszekerheid hebben of ontvangen! Hoe komt Jezus in jouw leven?


300: Blijdschap na de hemelvaart van Christus


301: Verkondigende vrede door Jezus Christus


302: Hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn (uitleg kind van God zijn)


303: Woorden voor u van Jezus aan het kruis


304: Wedergeboren mensen, wie zijn dit precies?


305: Als de Zoon u vrijmaakt, zult u waarlijk vrij zijn!


306: Werkt God (nu nog) door gelovigen heen om mensen te genezen?


307: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen als gij gelooft hebt?


308: Oproep tot volharding in het geloof (zonde tegen de Heilige Geest)


309: Christenvervolging juist in de eindtijd


310: God is liefde


311: Alleen met het bruiloftskleed aan het avondmaal


312: Het onbegrepen werk van Jezus Christus: bevrijding (van demonen)


313: Geef u eerst aan de Heere, daarna aan de mensen (uw tiende geven)


314: Laat af, weet dat ik God ben


315: God spreekt tot Zijn kinderen


316: Allen die godzalig leven worden vevolgd


317: Bent u op de brede of de smalle weg? (gebed van overgave)


318: De terugkomst van de Here Jezus Christus


319: En Jezus hun geloof ziende


320: Waaruit kent Hij uw ellende?


321: Het leven na de opstanding in de hemel


322: Wie in Mij gelooft zal het licht des levens hebben


323: Verlossing uit genade


324: Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?


326: Wacht op de Heere, weest sterk!


327: Jezus geeft macht en kracht waar nodig!


328: Moustafa vond de Heere Jezus!


329-1: Themadag: huwelijk en gezin, deel 1


329-2: Themadag: huwelijk en gezin, deel 2


331: Echt en namaak via dezelfde prediker!


332: Ambtsbediening van ouderling, oudste en diaken


333: Denk na over het verleden en de toekomst


334: Een speciale boodschap voor u/jou (gebed van overgave en hoe kan ik Jezus in mijn leven krijgen?)


335: Eenvoudig onderwijs over vrijheid en genezing


336: Oordelen van God, ook nu?


337: Toon het leven als christen


338: In dienst staan van Jezus


339: Want geen ding zal voor God onmogelijk zijn


340: Schijnvromen mijden de weg van Jezus


341: Echte zekerheid/schijnzekerheid van geloof


342: Verlangen naar het nieuwe vaderland


343: Denk na via het verleden naar de toekomst


344: Gods vrijmacht


345: Hoe kom ik tot geloof in Christus? (een kind van God worden, je zonden belijden, gebed van overgave)


346: Acht wegwijzers naar vrijheid (en genezing)


347: Israël: een waarschuwend en bemoedigend voorbeeld


348: Gods volmacht werkt door geloof (zonden belijden om vloek tegen te gaan)


349: De heerlijkheid van de Heere Jezus is er ook nu!


350: De koning der koningen: Jezus (wie is Jezus?)


351: En zij zochten en vonden het Kind Jezus


352: Als het voor ons onmogelijk is, voorziet God


353: Via verdere overgave naar een diepere roeping


354: De opstanding en hemelvaart zijn één


355-1: Huwelijk en gezin (trouwen en hertrouwen), deel 1


355-2: Huwelijk en gezin (trouwen en hertrouwen), deel 2


355-3: Huwelijk en gezin (trouwen en hertrouwen), deel 3


355-4: Huwelijk en gezin (trouwen en hertrouwen), deel 4


356: Hoeveel stukken zijn nodig om in deze troost te leven?


357: Wedergeboren christenen en vervloekingen


358: Ziekte komt van de duivel, opdat hij slachte en verderve!


359: Geloof losgelaten? En dan… hoe verder?


360: Christus is getrouw over Zijn huis, over ons!


361: Van dienstbaarheid naar vrijheid van de wet (bekeren, wedergeboren worden, kind van God worden, gebed van overgave)


362: Strijdt voor een onverderfelijke kroon


363: Is de gemeente toegewijd aan God i.v.m. het avondmaal? (uitleg Heilig avondmaal)


364: God houdt van moslims


365: De Zoon van God: Jezus, beloofd in het Oude Testament (preek voor ongelovigen)


366: Is er wel echt een hel?


367: De Koning zwak, opdat wij sterk zijn in Hem


368: Tekenen van het koninkrijk van Jezus Christus


369: Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitverkoren


370: Plagen en/of verloren gaan door toe-/afdoen van de Schrift


371: Lijden en verhoging van Jezus Christus


372: Filippus verkondigde Hem: Jezus (gebed van overgave)


373: Wilt u naar de hel? Blijf zoals u bent. Naar de hemel? Kies voor Jezus!


374: Uitnodigingen van Jezus voor u/jou! (gebed van overgave)


375: Indien gij maar blijft in het geloof (gefundeerd en vast)


376: Het Evangelie van het Koninkrijk voor mensen zonder herder


377: Gij zoekt Jezus? Hij is hier niet, Hij is opgestaan.


378: Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel (gebed van overgave)


379: In uw zwakheid ontvangt u de kracht van Christus


380: Niet door uitverkiezing naar de hel, maar door ongeloof


381: Sympthomen van afwijzing, rebellie en hysterie


382: Handoplegging: wat is dit precies?


383: Het evangelie maakt vrij van de wet


384: Twee getuigen: de toekomst van Nederland


385: Het verhaal van de kruisiging en het sterven van Jezus


386: Maar ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt


387: Het lijden van de Dienstknecht


388: Eenvoudig en nederig gedrag en een gelovig gebed opent de hemel


389: Kleur bekennen voor Jezus Christus


390: Johannes de doper, prediker van God


391: De rijke man en de arme Lazarus (hoe blijf je uit de hel?)


392: Uitverkiezing


393: Het koninkrijk van Jezus biedt uitkomst (gebed van overgave)


394: Aanwijzing voor het avondmaal


395: De uitstorting van de Heilige Geest en wedergeboren worden


396: Is uw kerk als de kerk van Pergamus? Nee toch, of toch wel? (niet door een sacrament en doop in de hemel, maar door het aannemen van de Heere Jezus, uit genade)


397: Wie heeft krijgt meer, wie niet heeft raakt kwijt wat hij heeft


398: Uitnodiging voor het bruiloftsmaal


399: Toetsen/beproeven van tongen/vreemde taal


400: Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere


401: Bemoedigingen voor (jong) gelovigen


402: Zie op de reddingen in het verleden voor de nood van nu!


403: Vrijspraak/rechtvaardiging door het geloof!


404: Het is God Die in uw werkt, het willen en het werken


405: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard


406: De voorbereiding en vrijmaking van Mozes en het volk naar het beloofde land


407: Het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt (zeer goede uitleg over zonde, bekering, doop en wedergeboren worden)


408: Het einde van de weg der onrechtvaardigen en rechtvaardigen (ongelovigen en gelovigen)


409: Intocht van Jezus in Jeruzalem


410: Ik wil dat waar Ik ben, ook jullie komen


411: Het einde aller dingen is nabij (bespreekt het visioen van Minos)


412: Wilt u hulp vragen aan de Here Jezus?


413: Het ene offer van Christus, volmaakt in eeuwigheid!


414: Jezus’ zielenstrijd in Gethsemane


415: Ons lichaam is niet voor de prostituees


416: Het bidden naar de wil van Jezus


417: Dwalingen en geldzucht


418: Gods trouwe zorg temidden van strijd


419: De Redder, de Messias: Jezus!


420: Blijf in Mij en ontvang Mijn liefde


421: Een bewogen Jezus reageert niet op veroordeling!


422: Boze geesten (demonen) een realiteit?


423: De grote verdrukking en de 2 getuigen (uitleg van de opname in Openbaring)


424: Wij prediken Jezus!


425: Door de macht van Jezus, vrij van satan!


426: Wat is een waar geloof?


427: Uitverkoren… tot…!


428: Gelooft in God, zo zult gij bevestigd worden


429: Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft!


430: Jezus genezende allen die van de duivel overweldigd waren!


431: Jezus roept geen vromen, maar zondige mensen


432: Het zwijgen van Jezus in het lijden


433: Een kind staat op tegen de vader

434: Vrij van de eis/vloek van de wet

435: Na het sterven, het opstaan van Jezus


436: De opstanding van de ongelovige/gelovige


437: De gelukkige toestand van de kerk van het nieuwe testament

438: Van een werkheilige naar een heilige werker439: De oordelen van God, ook nu!


440: De waarheid maakt u vrij en neemt angst weg!

441: De terugkomst van de Heere Jezus op aarde


442: Gebed in stil vertrouwen opent de hemel!


443: Het handelen van Jezus als voorbeeld


444: Het misbruik van de tong


445: Ontvangen door geloof!


446: Hij heeft onze zonden gedragen en voor ons gebeden!


447: Aanmoediging/vermaning tot standvastigheid in het geloof!


448: Jezus vraagt u Hem te vertrouwen


449: Jezus geneest ook door middel van bevrijding, hoezo?


450: Bevrijding: een onbekend terrein, deel 1


451: Bevrijding: een onbekend terrein, deel 2


452: De glorieuze opstanding van Jezus


453: Het werk van de Heilige Geest in u!


454: Vrijheid en genezing behouden door heiliging!


455: Gaat in (de hemel) door de smalle weg


456: Het nieuwe leven in Christus: wedergeboorte!


457: Onze God is een levende God


458: Jezus verworpen voor ons!


459: Heidenen en Joden één in Christus!


460: De Heer niet willende dat enigen verloren gaan!


461: De verheerlijking op de berg


462: Zijn we verloren of gaan wij verloren?


463: Het teken van Immanuël


464: De komst van Jezus! Goddelijk voorzegd!


465: De weerstand van de familie naar de christen


466: Wie u ontvangt, ontvangt Mij (uitleg samenwonen)


467: 1968: een gezicht over de eindtijd (bespreekt het visioen van Minos)


468: Totaal onverwachts: Jezus wederkomst!


469: De wijnstok en de ranken


470: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?


471: Gebed om hulp in grote verdrukking


472: Voor de Heer, zonder God


473: God doet welbehagen, degenen die Hem vrezen!


474: Jezus geeft Zijn discipelen kracht voor bevrijding en genezing


475: Door genade wordt gij zalig, door het geloof


476: Sta op en spreek in de naam van Jezus, de Messias


477: Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden en nabij is!


478: Blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert


479: Maria, door Jezus gekend. Jezus, door Maria gekend.


480: Antichrist/vrijmetselarij


481: Hoe word ik zalig, hoe word ik gered? (uitleg wedergeboren worden)


482: Dankbaarheid van de gelovige voor hulp van God


483: De ‘christelijke’ dwaalleraars zijn dichtbij


484: Christus maakt u, die door Hem tot God gaat, zalig!


485: Hoe kan ik de stem van God verstaan bij keuzes? (wandelen met God)


486: Onveroordeelde zedeloosheid in de gemeente van Jezus Christus


487: Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen, deel 1 (zie nummer 491 voor deel 2)


488: God beschermt de gelovigen


489: Waarschuwing voor extreem charismatisch


490: Wat is: “Wie in mij gelooft gelijk de schrift zegt, stromen van Levend water…”? (uitleg trouwen, scheiden en hertrouwen)


491: Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen, deel 2 (zie nummer 487 voor deel 1)


492: De houding van de christen aan het avondmaal


493: Een betrouwbaar gelovige


494: De wet is niet gezet voor de rechtvaardigen


495: De stem van de roepende in de woestijn


496: Dit volk zal alleen wonen


497: De Vader Die doet de werken in mij


498: Vermaning tot standvastigheid in het geloof


499: De dood door een mens, de opstanding door een Mens


500: Plichten van ouderlingen en diakenen


501: De kroon des levens ontvangen


502: Opwekking tot moedig strijden


503: Jezus ging in de woestijn, en bad


504: De reactie van God op vervolging


507: Leiders onbekend, met werkwijze van Jezus (uitleg over de duivel)


508: Waargebeurd, wonderen van God Die leeft en geeft


509: Een echt kind van God handelt als Jezus


510: Het einde van de wereld


511: Gelovige gasten en vreemdelingen op weg naar het vaderhuis


512: De genadeleer: een dwaling


513: Verlaten zijn van alle vrienden


514: Die meent te staan, zie toe dat hij niet valt


515: De komst van het Licht der wereld


516: Het ambt van ouderling en diaken in de gemeente


517: Verhindering voor bevrijding en genezing in de kerk


518: Het werk van de Heilige Geest in u


519: Een bericht voor arme en rijke miljonairs (gebed van overgave)


520: Het gedrag van christelijke werkgevers en -nemers


523: Alle volken worden geoordeeld voor Jezus’ troon


524: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon! (uitleg wedergeboren en gebed van overgave)


525: Ik weet uw werken


526: Ouderlingen steunen, corrigeren, verkiezen


527: Hoe gaan wij aan het avondmaal?


528: De openbaring van de antichrist


529: Het lijden + de toekomst van Jezus!


530: De engel zegt: Jezus, Hij is opgestaan


532: Jezus ontroerd in Zijn ziel, voor het lijden!


534: God dienen met verstand


536: De gave van profetie en hemelse taal


537: Jezus legde Zijn leven af, voor u!


538: Een crimineel met zondekennis


539: Bij onbeleden en niet gestopte zonden zult gij de hemel niet in gaan


541: Een vloek op iemand leggen en de gevolgen


542: Droefheid van Paulus over Israël


Binnenkort hopen wij hier meer audiobestanden te mogen plaatsen. Houd hiervoor onze website in de gaten.