Welkom

Hartelijk welkom op de website van stichting Het Lichtpunt!

Onze stichting richt zich op het doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus. Dit doen wij door middel van straatevangelie en het organiseren van evenementen, studieavonden en samenkomsten.