Onderwijs

Hieronder kunnen de onderwijs opnamen 101 t/m 150 worden beluisterd. Voor meer audiobestanden verwijzen we graag naar het einde van deze pagina.


101: Overwinningsleven!


102: Het koninkrijk van God komt spoedig!


103: De woorden van Jezus


104: Geen licht? Dat u betrouwe op de naam des Heere


105: U gaat naar uw eeuwig huis


106: Jezus ontmaskert schijngodsdienst


107: Jongeren spreken zich uit


108-1: Seminar: geestelijke wortels van ziekte, deel 1


108-2: Seminar: geestelijke wortels van ziekte, deel 2


109: Zie op Jezus, het Lam van God


110: Als een graankorrel sterven brengt eeuwige vrucht


111: Het koninkrijk van God of van satan


112: Blokkades voor gebedsverhoring/genezing


113: Het hemels vaderland


114: Weet u of u wedergeboren bent?


115: Ziekten met een geestelijke oorzaak


116: Weest niet bezorgd


117: Op de grens van ons leven


118: De kracht van het gebed in de gemeente


119: Het geheim van God: Christus


121: Onbewust ingang geven aan de duivel


122: Jezus’ sterven gaf u het leven!


123: Jezus weet wat u opgegeven hebt


124: De Weg naar het echte leven


125: Pas op dat niemand u verleidt


126: Wat moet ik doen om gered te worden?


127: Lijden voor de Here Jezus


128: Waarom ben jij zo bang?


129: Hoe meer u opgeeft, hoe minder pijn!


130: Onechte discipelen vallen af


131: Goeden en slechten mogen komen


132-1: Een moeder weet wat haar dochter mankeert, deel 1


132-2: Een moeder weet wat haar dochter mankeert, deel 2


133: In Jezus is er geen dood maar leven!


134: Wandelen door de Geest


135: Tot aanstoot zijn of aanstoot geven


136: Arme en rijke discipelen


137: Rijkdom – waardevast?


138: Israël als waarschuwend voorbeeld


139: Hoe reageren wij op genezing?


140: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien


141: De echte betekenis van de mis


142: Alles loslaten om Hem te kennen


143: Lichamelijke ziekten door trauma’s


144: Wat is bekeren en wat is dopen?


145: Dwaalleraars


146: Openbaring


147: Jezus spreekt over zichzelf


148: Wat is bloedschuld?


150: Geef ons meer geloof


Klik op een paginanummer hieronder om meer audiobestanden te beluisteren.