Onderwijs

Hieronder kunnen de onderwijs opnamen 401 t/m 450 worden beluisterd. Voor meer audiobestanden verwijzen we graag naar het einde van deze pagina.

401: Bemoedigingen voor (jong) gelovigen


402: Zie op de reddingen in het verleden voor de nood van nu!


403: Vrijspraak/rechtvaardiging door het geloof!


404: Het is God Die in uw werkt, het willen en het werken


405: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard


406: De voorbereiding en vrijmaking van Mozes en het volk naar het beloofde land


407: Het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt


408: Het einde van de weg der onrechtvaardigen en rechtvaardigen


409: Intocht van Jezus in Jeruzalem


410: Ik wil dat waar Ik ben, ook jullie komen


411: Het einde aller dingen is nabij


412: Wilt u hulp vragen aan de Here Jezus?


413: Het ene offer van Christus, volkmaakt in eeuwigheid!


414: Jezus’ zielenstrijd in Gethsemane


415: Ons lichaam is niet voor de prostituees


416: Het bidden naar de wil van Jezus


417: Dwalingen en geldzucht


418: Gods trouwe zorg temidden van strijd


419: De Redder, de Messias: Jezus!


420: Blijf in Mij en ontvang Mijn liefde


421: Een bewogen Jezus reageert niet op veroordeling!


422: Boze geesten (demonen) een realiteit?


423: De grote verdrukking en de 2 getuigen


424: Wij prediken Jezus!


425: Door de macht van Jezus, vrij van satan!


426: Wat is een waar geloof?


427: Uitverkoren… tot…!


428: Gelooft in God, zo zult gij bevestigd worden


429: Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft!


430: Jezus genezende allen die van de duivel overweldigd waren!


431: Jezus roept geen vromen, maar zondige mensen


432: Het zwijgen van Jezus in het lijden


433: Een kind staat op tegen de vader

434: Vrij van de eis/vloek van de wet

435: Na het sterven, het opstaan van Jezus


436: De opstanding van de ongelovige/gelovige


437: De gelukkige toestand van de kerk van het nieuwe testament

438: Van een werkheilige naar een heilige werker439: De oordelen van God, ook nu!


440: De waarheid maakt u vrij en neemt angst weg!

441: De terugkomst van de Heere Jezus op aarde


442: Gebed in stil vertrouwen opent de hemel!


443: Het handelen van Jezus als voorbeeld


444: Het misbruik van de tong


445: Ontvangen door geloof!


446: Hij heeft onze zonden gedragen en voor ons gebeden!


447: Aanmoediging/vermaning tot standvastigheid in het geloof!


448: Jezus vraagt u Hem te vertrouwen


449: Jezus geneest ook door middel van bevrijding, hoezo?


450: Bevrijding: een onbekend terrein, deel 1


Klik op een paginanummer hieronder om meer audiobestanden te beluisteren.