Onderwijs

Hieronder kunnen de onderwijs opnamen 351 t/m 400 worden beluisterd. Voor meer audiobestanden verwijzen we graag naar het einde van deze pagina.

351: En zij zochten en vonden het kind Jezus


352: Als het voor ons onmogelijk is, voorziet God


353: Via verdere overgave naar een diepere roeping


354: De opstanding en hemelvaart zijn één


355-1: Huwelijk en gezin (trouwen en hertrouwen), deel 1


355-2: Huwelijk en gezin (trouwen en hertrouwen), deel 2


355-3: Huwelijk en gezin (trouwen en hertrouwen), deel 3


355-4: Huwelijk en gezin (trouwen en hertrouwen), deel 4


356: Hoeveel stukken zijn nodig om in deze troost te leven?


357: Wedergeboren christenen en vervloekingen


358: Ziekte komt van de duivel, opdat hij slachte en verderve!


359: Geloof losgelaten? En dan… hoe verder?


360: Christus is getrouw over Zijn huis, over ons!


361: Van dienstbaarheid naar vrijheid van de wet (bekeren, wedergeboren worden, kind van God worden, gebed van overgave)


362: Strijdt voor een onverderfelijke kroon


363: Is de gemeente toegewijd aan God i.v.m. het avondmaal? (uitleg Heilig avondmaal)


364: God houdt van moslims


365: De Zoon van God: Jezus, beloofd in het Oude Testament (preek voor ongelovigen)


366: Is er wel echt een hel?


367: De Koning zwak, opdat wij sterk zijn in Hem


368: Tekenen van het koninkrijk van Jezus Christus


369: Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitverkoren


370: Plagen en/of verloren gaan door toe-/afdoen van de Schrift


371: Lijden en verhoging van Jezus Christus


372: Filippus verkondigde Hem: Jezus (gebed van overgave)


373: Wilt u naar de hel? Blijf zoals u bent. Naar de hemel? Kies voor Jezus!


374: Uitnodigingen van Jezus voor u/jou! (gebed van overgave)


375: Indien gij maar blijft in het geloof (gefundeerd en vast)


376: Het Evangelie van het Koninkrijk voor mensen zonder herder


377: Gij zoekt Jezus? Hij is hier niet, Hij is opgestaan.


378: Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel (gebed van overgave)


379: In uw zwakheid ontvangt u de kracht van Christus


380: Niet door uitverkiezing naar de hel, maar door ongeloof


381: Sympthomen van afwijzing, rebellie en hysterie


382: Handoplegging: wat is dit precies?


383: Het evangelie maakt vrij van de wet


384: Twee getuigen: de toekomst van Nederland


385: Het verhaal van de kruisiging en het sterven van Jezus


386: Maar ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt


387: Het lijden van de Dienstknecht


388: Eenvoudig en nederig gedrag en een gelovig gebed opent de hemel


389: Kleur bekennen voor Jezus Christus


390: Johannes de doper, prediker van God


391: De rijke man en de arme Lazarus


392: Uitverkiezing


393: Het koninkrijk van Jezus biedt uitkomst (gebed van overgave)


394: Aanwijzing voor het avondmaal


395: De uitstorting van de Heilige Geest en wedergeboren worden


396: Is uw kerk als de kerk van Pergamus? Nee toch, of toch wel?


397: Wie heeft krijgt meer, wie niet heeft raakt kwijt wat hij heeft


398: Uitnodiging voor het bruiloftsmaal


399: Toetsen/beproeven van tongen/vreemde taal


400: Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere


Klik op een paginanummer hieronder om meer audiobestanden te beluisteren.