Onderwijs

Hieronder kunnen de onderwijs opnamen 301 t/m 350 worden beluisterd. Voor meer audiobestanden verwijzen we graag naar het einde van deze pagina.

301: Verkondigende vrede door Jezus Christus


302: Hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn (uitleg kind van God zijn)


303: Woorden voor u van Jezus aan het kruis


304: Wedergeboren mensen, wie zijn dit precies?


305: Als de Zoon u vrijmaakt, zult u waarlijk vrij zijn!


306: Werkt God (nu nog) door gelovigen heen om mensen te genezen?


307: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen als gij gelooft hebt?


308: Oproep tot volharding in het geloof


309: Christenvervolging juist in de eindtijd


310: God is liefde


311: Alleen met het bruiloftskleed aan het avondmaal


312: Het onbegrepen werk van Jezus Christus: bevrijding


313: Geef u eerst aan de Heere, daarna aan de mensen


314: Laat af, weet dat ik God ben


315: God spreekt tot Zijn kinderen


316: Allen die godzalig leven worden vevolgd


317: Bent u op de brede of de smalle weg? (gebed van overgave)


318: De terugkomst van de Here Jezus Christus


319: En Jezus hun geloof ziende


320: Waaruit kent Hij uw ellende?


321: Het leven na de opstanding in de hemel


322: Wie in Mij gelooft zal het licht des levens hebben


323: Verlossing uit genade


324: Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?


325: Het Evangelie van Christus: een kracht Gods tot zaligheid (en vrijheid)


326: Wacht op de Heere, weest sterk!


327: Jezus geeft macht en kracht waar nodig!


328: Moustafa vond de Heere Jezus!


329-1: Themadag: huwelijk en gezin, deel 1


329-2: Themadag: huwelijk en gezin, deel 2


330: Rudi (23) vertelt: bevrijd en genezen!


331: Echt en namaak via dezelfde prediker!


332: Ambtsbediening van ouderling, oudste en diaken


333: Denk na over het verleden en de toekomst


334: Een speciale boodschap voor u/jou (Hoe kan ik Jezus in mijn leven krijgen?)


335: Eenvoudig onderwijs over vrijheid en genezing


336: Oordelen van God, ook nu?


337: Toon het leven als christen


338: In dienst staan van Jezus


339: Want geen ding zal voor God onmogelijk zijn


340: Schijnvromen mijden de weg van Jezus


341: Echte zekerheid/schijnzekerheid van geloof


342: Verlangen naar het nieuwe vaderland


343: Denk na via het verleden naar de toekomst


344: Gods vrijmacht


345: Hoe kom ik tot geloof in Christus? (een kind van God worden)


346: Acht wegwijzers naar vrijheid (en genezing)


347: Israël: een waarschuwend en bemoedigend voorbeeld


348: Gods volmacht werkt door geloof


349: De heerlijkheid van de Heere Jezus is er ook nu!


350: De koning der koningen: Jezus (wie is Jezus?)


Klik op een paginanummer hieronder om meer audiobestanden te beluisteren.