Onderwijs

Hieronder kunnen de onderwijs opnamen 301 t/m 320 worden beluisterd. Voor meer audiobestanden verwijzen we graag naar het einde van deze pagina.

301: Verkondigende vrede door Jezus Christus


302: Hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn (uitleg kind van God zijn)


303: Woorden voor u van Jezus aan het kruis


304: Wedergeboren mensen, wie zijn dit precies?


305: Als de Zoon u vrijmaakt, zult u waarlijk vrij zijn!


306: Werkt God (nu nog) door gelovigen heen om mensen te genezen?


307: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen als gij gelooft hebt?


308: Oproep tot volharding in het geloof


309: Christenvervolging juist in de eindtijd


310: God is liefde


311: Alleen met het bruiloftskleed aan het avondmaal


312: Het onbegrepen werk van Jezus Christus: bevrijding


313: Geef u eerst aan de Heere, daarna aan de mensen


314: Laat af, weet dat ik God ben


315: God spreekt tot Zijn kinderen


316: Allen die godzalig leven worden vevolgd


317: Bent u op de brede of de smalle weg? (gebed van overgave)


318: De terugkomst van de Here Jezus Christus


319: En Jezus hun geloof ziende


320: Waaruit kent Hij uw ellende?


Binnenkort hopen wij hier meer audiobestanden te plaatsen. Houd hiervoor onze website in de gaten.