Onderwijs

Hieronder kunnen de onderwijs opnamen 251 t/m 300 worden beluisterd. Voor meer audiobestanden verwijzen we graag naar het einde van deze pagina.


251: Bent u een geestelijk strijder?


252: Met Christus ben ik gekruisigd


253: Het geheim van onverhoorde gebeden


254: Jezus en jouw leven (keuze maken tussen hemel of hel)


255: Bij ziekte de ouderlingen roepen!


256: Onzuivere herders werden zichzelf


257: Een Echt Woord van God krijgen


258: De wonderlijke weg van een zendeling!


259: Het evangelie van het koninkrijk van God


260: Verkondig het koninkrijk van God!


261: Wees niet bang voor mensen


262: Vertrouw Jezus en weest niet bang


263-1: Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost wordt, deel A


263-2: Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost wordt, deel B


264: Een liefdevolle voorbidder: Jezus


265: Moeilijke tijden door dwaalleren


266: Gevaar voor hoogmoed na genezing


267: Het Brood uit de hemel: Jezus


268: Bij strijd om gebedsverhoring staat Gods leger op!


269: De onbegrepen gebedsstrijd van de Here Jezus


270: Kom, koop en eet, koop zonder geld


271: Wonderen maken zichtbaar wie Jezus is


272: Getuigenissen van de ‘Zichtbare Jezus’


273: De genezing van Naäman


274: Principes rond het lijden van de Here Jezus


275: Van moordenaar tot volgeling van Jezus!


276: De kracht van het gebed in het lijden van Jezus


277: De krachteloosheid in en de kracht van het gebed


278: Afgedwaalden brengt Jezus thuis (ook gehandicapten)


279: Sta in de gave die God u geeft, vrees niet


280: Een kijk in de geestelijke wereld (gebed van overgave)


281: Vasten en bidden


282: Biddend verootmoedigen opent de hemel


283: Geestelijk vastzitten? Er is hulp! (gebed van overgave)


284: Bent u klaar voor het feest?


285: Door geloof de heerlijkheid van God zien


286: Wie op Hem zijn geloof bouwt, wordt niet beschaamd


287: Wat moet ik doen om zalig te worden?


288: Gelovig zijn en ook gered? Vele moderne ‘christenen’ op weg naar de hemel komen er niet in.


289: Ongehoorzaamheid ten goede gekeerd


290: De verlamde dubbel genezen (gebed van overgave)


291: In Hem blijven geeft een gebed in geloof


292: Wat geloof jij van de Heilige Geest?


293: De geestelijke strijd leren


294: En u, wie zegt u dat Ik ben?


295: Het avondmaal


296: Bij berouw, bekering en gebed, verlost en geneest God


297: Een nieuwe levensstijl door genade


298: De Koning staat op


299: Geloofszekerheid hebben of ontvangen! Hoe komt Jezus in jouw leven?


300: Blijdschap na de hemelvaart van Christus


Klik op een paginanummer hieronder om meer audiobestanden te beluisteren.