Onderwijs

Hieronder kunnen de onderwijs opnamen 451 t/m 480 worden beluisterd. Voor meer audiobestanden verwijzen we graag naar het einde van deze pagina.

451: Bevrijding: een onbekend terrein, deel 2


452: De glorieuze opstanding van Jezus


453: Het werk van de Heilige Geest in u!


454: Vrijheid en genezing behouden door heiliging!


455: Gaat in (de hemel) door de smalle weg


456: Het nieuwe leven in Christus: wedergeboorte!


457: Onze God is een levende God


458: Jezus verworpen voor ons!


459: Heidenen en Joden één in Christus!


460: De Heer niet willende dat enigen verloren gaan!


461: De verheerlijking op de berg


462: Zijn we verloren of gaan wij verloren?


463: Het teken van Immanuël


464: De komst van Jezus! Goddelijk voorzegd!


465: De weerstand van de familie naar de christen


466: Wie u ontvangt, ontvangt Mij


467: 1968: een gezicht over de eindtijd


468: Totaal onverwachts: Jezus wederkomst!


469: De wijnstok en de ranken


470: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?


471: Gebed om hulp in grote verdrukking


472: Voor de Heer, zonder God


473: God doet welbehagen, degenen die Hem vrezen!


474: Jezus geeft Zijn discipelen kracht voor bevrijding en genezing


475: Door genade wordt gij zalig, door het geloof


476: Sta op en spreek in de naam van Jezus, de Messias


477: Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden en nabij is!


478: Blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert


479: Maria, door Jezus gekend. Jezus, door Maria gekend.


480: Antichrist/vrijmetselarij


Binnenkort hopen wij hier meer audiobestanden te mogen plaatsen. Houd hiervoor onze website in de gaten.